Przetwarzanie

Inteligentne Rozwiązania VAT

 

Doświadcz efektywności naszych ulepszonych rozwiązań przetwarzania.  Tradycyjne metody przetwarzania wymagają kosztownego, wielokrotnego wprowadzania danych z papierowych faktur i rachunków do każdej transakcji, które są podatne na błędy, opóźnienia i rozbieżności oraz spowalniają cały proces. Wykorzystanie naszych ulepszonych rozwiązań, pozwala na prztworzenie, sprawdzenie, zatwierdzenie i złożenie rachunków w krótszym okresie czasu, bardziej efektywnie i z o wiele mniej błędami.  

Our Technology optymalizuje prędkość, w jakim transakcje są przetwarzane pozwalając danym, które zostały elektronicznie wprowadzone, na ich przetransferowanie bez ponownego wprowadzania ręcznie tych samych kawałków informacji w trakcie wielu sekwencji zdarzeń.   

Skrócenie czasu przetwarzania transakcji, zwiększa prawdopodobieństwo uchwycenia większego zakresu VAT. Niereplikowalne wprowadzanie danych zmniejsza możliwość wystąpienia błędów, zwiększając dokładność danych i eliminując ryzyko nie uchwycenia kluczowych danych. Our Technology wykorzystuje zautomatyzowane przetwarzanie jako możliwość do wzbogacenia danych i eliminacji przeoczeń. 

Darmowa Analiza

IDA Business & Technology Park,
Ring Road, Kilkenny,
Ireland

T: +353 1-887-1999
F: +353 1-670-6963
E: info@taxbackinternational.com